Veterinary X-ray Table TKF & TKF

  • مناسب برای استفاده از کاست های دستی ، CR یا DR
  • دارای 4 روش متغیر در استفاده از میز
  • رویه میز ضد خش در ابعاد 162* 75 سانتی متر و 149*64 سانتی متر
  • دریچه (شبکه) متحرک دستگاه اشعه ایکس (اختیاری)
  • قابل استفاده با دیگر دستگاه های اشعه ایکس متحرک
  • ابعاد در مدل TKF: L*W*H : 162*96*210 سانتی متر
  • ابعاد در مدل 2-TKF: L*W*H : 149*86*200 سانتی متر

 

دیگر محصولات