عینک سربی

این عینک ها به دلیل اینکه در ساخت آنها به جای شیشه های معمولی از شیشه های سربی شفاف استفاده شده ، قرنیه چشم را در برابر پرتو های مضر اشعه رادیو اکتیو محافظت می کند . در مواد اولیه شیشه این عینک ها از اکسید سرب استفاده شده که در جذب اشعه رادیواکتیو کاربرد دارد و  بسته به نوع استفاده از این عینک ها , در ساخت آنها از شیشه های سربی با سرب های مختلف بکار می رود .

 

 

 

از عینک سربی برای حفاظت چشم در برابر پرتو اشعه ایکس استفاده می گردد . پزشکان متخصص و تکنسین هایی که به طور مداوم در معرض پرتوهای اشعه ایکس قرار می گیرند ، باید نسبت به حفاظت اندام های حساس نسبت به اشعه ایکس اقدام نمایند.

واحد تشخیصی و درمانی که همیشه به دلیل حضور بلند مدت پرسنل کادر درمان در کنار پرتوهای اولیه و ثانویه اشعه ایکس قرار دارند و شدت پرتو اشعه در آن ها زیاد می باشد ، واحد رادیولوژی بوده و از حساسیت ویژه ای نسبت به پرتوهای اشعه ایکس برخوردار می باشند .

همانطور که مطرح شد ، عوارض پرتو اشعه ایکس در عنبیه چشم نیز به دلیل داشتن سلول های تکثیر شونده سریع ، در معرض اشعه بسیار خطرناک خواهد بود .  عدم توجه به حفاظت چشم در مقابل اشعه ایکس ، خطر افزایش زود هنگام آب مروارید و سایر نارسایی های چشمی را پدید می آورد . به همین منظور در بخش های رادیولوژی از عینک سربی برای حفاظت چشم ها استفاده می گردد .

در ذیل به دو نوع عینک سربی اشاره می گردد :

عینک سربی ساده:

  • دارای حفاظت معادل 0.75 میلیمتر سرب
  • کاربرد در بخش های رادیولوژی

عینک سربی بغل دار:

  • دارای حفاظت معادل 0.75 میلیمتر سرب
  • کاربرد در بخش های رادیولوژی

از ویژگی های بارز عینک های شرکت نگین همای رحمت ایرانیان ، می توان به پوشش مناسب ضد بخار ، لایه ضد انعکاس نور و همچنین استفاده از لنزها اشاره کرد . از خصوصیت مهم دیگر می توان وزن فریم این نوع از عینک ها که بسیار سبک بوده و استفاده کننده به راحتی می تواند آن را به چشم زده و احساس خستگی نکند ، را بیان نمود .  از آنجاییکه این شیشه ها سطح بسیار شفافی دارند برای جلوگیری از مات شدن آنها از موادی استفاده می شود که جلوی این نقص را بگیرد و کمک می نماید این وسیله در مقابل دستگاه های اشعه ایکس ، مانع برخورد اشعه ایکس به چشم دامپزشک و فردیکه دام را برای انجام تصویربرداری نگاه می دارد ، بشود.

دیگر محصولات