MeX + 1417W

سیستم رادیوگرافی دیجیتال هیبریدی

  • استفاده به عنوان سیستم بی سیم یا سیمی
  • کیفیت تصویر عالی به دلیل Ip/mm و Csl4/3
  • DQE دوز بالا تابش بسیار کم را فعال می کند
  • قابل استفاده بی سیم با حالت (نقطه دسترسی ) یکپارچه AP
  • سازگار با هر سیستم اشعه ایکس به دلیل تشخیص نوردهی خودکار (AED)
  • مناسب برای استفاده موبایل و ثابت
  • قابل استفاده مجدد به دلیل اندازه نوار بسیار نازک 5/1 سانتی متر
  • حفاظت در برابر مایعات گرد و غبار (IP53)

دستگاه رادیولوژی از یک منبع اشعه ایکس و یک تقویت کننده تصویر یا دیتکتور (فلت پنل) تشکیل شده است. پس از ورود اشعه های ایکس عبوری از بدن دام به داخل تقویت کننده تصویر ، این فوتون ها توسط صفحه های فلورسنت دریافت شده و به فوتون های نوری تبدیل می شود . فوتون های نوری با عبور از فلز فوتو کاتد متناسب با مقدار انرژی شان به فوتو الکترون تبدیل می شوند . به دلیل اختلاف پتانسیل بالای بین فوتو کاتد و آند این الکترون ها به سمت آند شتاب می گیرند . این الکترون های شتاب گرفته توسط عدسی ها متمرکز شده و به صفحه فلورسنت خروجی می رسند.

در اثر برخورد این الکترون ها به صفحه خروجی فوتون های نوری تابش شده و تصویر تشدید شده ای حاصل شده و بر روی نمایشگر نمایش داده می شود . در بعضی از موارد این تشدید کننده های تصویر با دیتکتور ها جایگزین می شوند . در این حالت دوز اعمالی به دام کاهش یافته ولی کیفیت تصاویر بهبود می باید . اگر چه که این آشکارساز ها هزینه بیشتری نسبت به تقویت کننده های تصویر دارند اما به علت ابعاد فیزیکی کوچکتر و دسترسی آسان تر به آن ها به ویژه در هنگام تصویر برداری از حیوانات استفاده زیاد روز به روز را قابل توجیه می کند. دیتکتور های شرکت نگین همای رحمت ایرانیان با کیفیت تصویر عالی بصورت بی سیم مناسب برای استفاده موبایل و ثابت می باشند .

دیگر محصولات