پاروان سربی

پاروان سربی همان دیوار سربی است که همانند دیوار کاذب عمل می کند و از کاربردی ترین وسایل محافظت در برابر پرتو اشعه ایکس است .  همان طور که از اسم آن معلوم است از مقادیری سرب تشکیل شده و به دلیل اینکه سرب بسیار سمی می باشد ، میزان استفاده شده طبق استاندارد های مورد نیاز در پاروان سربی می باشد .

 

پرتوهای اشعه ایکس که از دستگاه های پزشکی تابیده می شوند می توانند به راحتی پراکنده شوند . به همین دلیل می توان با ایستادن در پشت سد محافظتی سربی از برخورد این پرتوها با بدن جلوگیری کرد . در زمان هایی که نه فضای کافی برای ساخت اتاقک جداگانه برای حفاظت در برابر پرتوهای مضر وجود داشته باشد و نه بودجه ای برای انجام این کار , می توان از پاراوان (پارتیشن) سربی استفاده نمود . این وسیله می تواند همانند دیوار سربی , انسانها را در مقابل پرتوهای مضر یون ساز نظیر پرتوهای ایکس , گاما و … محافظت کند.

به همین دلیل با ایستادن در پشت سد محافظتی (پاراوان سربی) که باعث کاهش اشعه ایکس می شود یکی از بهترین محافظت ها در صورت نیاز به کار با دستگاه تولید اشعه  Xدر داخل اتاق است .

پرتوهای اشعه ایکس که از دستگاه های پزشکی تابیده می شوند می توانند به راحتی پراکنده شوند . به همین دلیل می توان با ایستادن در پشت سد محافظتی سربی از برخورد این پرتوها با بدن جلوگیری کرد . در زمان هایی که نه فضای کافی برای ساخت اتاقک جداگانه برای حفاظت در برابر پرتوهای مضر وجود داشته باشد و نه بودجه ای برای انجام این کار , می توان از پاراوان (پارتیشن) سربی استفاده نمود . این وسیله می تواند همانند دیوار سربی , انسانها را در مقابل پرتوهای مضر یون ساز نظیر پرتوهای ایکس , گاما و … محافظت کند.

به همین دلیل با ایستادن در پشت سد محافظتی (پاراوان سربی) که باعث کاهش اشعه ایکس می شود یکی از بهترین محافظت ها در صورت نیاز به کار با دستگاه تولید اشعه  Xدر داخل اتاق است .

دیگر محصولات